Mini - Daiya Japan - Plastic Juguete - Friction 38259